Posted by : ကိုထက္ Sunday, March 11, 2012

HV -  ျမန္မာစာသုံး ကြန္ပ်ဴတာ စက္လည္ပတ္မႈတစ္ရပ္ သာလြန္လင္းနစ္ Myanmar OS ယေန႔တြင္ထြက္ရွိျပီး အခမဲ့ျဖန္႔ေဝေနသည္ဟု သိရသည္။    
သာလြန္ ျမန္မာ OS
သာလြန္ဆိုတာ ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက standardization ကို နားလည္ တန္ဖိုးထားတဲ့ ျမန္မာဘုရင္ သာလြန္မင္းႀကီးရဲ႕ အမည္ကို ယူထားတာပါ။ သာလြန္ဆိုတာ ျမန္မာလိုအသုံးျပဳနိုင္တဲ့ Operating System တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သာလြန္ OS မွာ ပါဝင္တဲ့ application ေတြဟာ ျမန္မာလိုျမင္ရေအာင္ Myanmar L10nteam မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သူမဆို အခမဲ့ Download ရယူသုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္”ဟု သာလြန္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၄င္းအစီအစဥ္ကို လေပါင္းမ်ားစြာကစိတ္ကူးပုံေဖၚခဲ့ၿပီး အဓိကဦးစီလုပ္ေဆာင္ေနသူမွာ solveware solution မွ ကိုေငြထြန္း ျဖစ္သည္။
သာလြန္ OS ကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာစာသုံး ကြန္ျပဴတာ လည္ပတ္မႈစနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ေထာက္ခံအာေပးသူမ်ား စုေပါင္းကာ လြန္ခဲ့ေသာ ေမလက စတင္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အစမ္းသုံးျဖန္႔ေဝခဲ့ရာ ယေန႔ ၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ဗါရွင္းအျပည့္ အခမဲ့ျဖန္႔ေဝေနသည္။ ဤေနရာ တြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။
လင္းနစ္အသုံးျပဳေနသူ ေမာင္းဖိုးၾကည္ကေတာ့ သာလြန္ ျမန္မာလင္းနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး “ဗမာလိုျဖစ္သြားတာ သုံးရတာ အဆင္မေျပတာေတြေတာ့ရွိတယ္ ဥပမာေျပာရရင္ package ေတြသြင္းရတာ အဆင္မေျပဘူး၊ source file ေတြက ဗမာလိုနားမလည္ဘူး manual install မွ အဆင္ေျပမယ္ သာမာန္ အသုံးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ နည္းနည္းကြက်တယ္ ႀကိဳးစားထားတာဂုဏ္ယူဖို႔ေကာင္းတယ္ လြယ္တဲ့ကိစၥေတာ့မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာသည္။
သာလြန္ OS ဘာသာျပန္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို Myanmar L10N Group (Myanmar Localization Group) က အဓိက ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး သာလြန္ OS  ရွိ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ Open Source Developer မ်ား အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ Libre Works ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ Myanmar L10N Group (Myanmar Localization Group) က ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
Myanmar L10N Group သည္ ျမန္မာစာသုံး ကြန္ျပဴတာ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိလူငယ္မ်ား စုဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
သာလြန္ OS မွာ ပါဝင္ေသာ ေဖါင့္စာလုံးမွာ Unicode ကို အေျခခံထားၿပီး ျမန္မာစာသာမက တိုင္ရင္းသားစာေပမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ ဘာသာတုိ႔ကုိ rendering လုပ္ယူႏုိင္ၿပီး၊ Linux TharLon OS မွာသာမက Window OS ၊ အျခား Linux ႏွင့္ Mac OS X ေတြမွာလဲ Rendering အလုပ္လုပ္သည္။ ၄င္ေဖါင့္ကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသား စိုင္းဒီဒီဇြန္က ေရးဆြဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (၄င္းေဖါင့္စာလုံးမ်ားအား ရယူႏိုင္ပါသည္။ (http://code.google.com/p/tharlon-font/)
သာလြန္ စက္လည္ပတ္မႈစနစ္သည္ ဦးဘြန္တုလင္းနက္(စ္) ကို အေျခခံထားေသာ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာစနစ္ (OS) တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ မြမ္းမံ ျပန္ဆိုထားေသာ္ မူကြဲတစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သာလြန္သည္ အမ်ားပုိင္ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အိုင္တီလုပ္အားေပးမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားကာ အကန္႔အသတ္မဲ့ လြတ္လပ္စြာ အခမဲ့ ရယူ၊ သုံးစြဲ၊ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။
ယခုထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ သာလြန္လင္းနစ္ OS သည္ ကြန္ပ်ဴတာစက္လည္ပတ္စနစ္တြင္ ျမန္မာစာျဖင့္အသုံးျပဳမႈအတြက္ ပထမဆုံးစတင္တီထြင္မႈလည္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ထက္ေနမင္း - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -